Aprovació nova ordenança municipal sobre administració electrònica

Castelló, 5 d'Abril de 2018

Aprovació definitiva de la nova ordenança municipal reguladora de l'administració electrònica.

Segons se publica hui en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló (BOP núm. 41/2018) s'ha aprovat definitivament la nova ordenança reguladora de l'administració electrònica de l'Ajuntament de Zucaina. L'aprovació és definitiva ja que ha finalitzat el termini per a la presentació de reclamacions contra l'acord adoptat pel Ple de l'Ajuntament de Zucaina en sessió de caràcter ordinari celebrat el dia 21/02/2018, i publicat en el BOP núm. 24/2018 de data 24/02/2018, relatiu a l'aprovació d'esta ordenança, sense que s'haja formulat cap reclamació.

Esta ordenança té per objecte la regulació dels aspectes electrònics de l'administració municipal, la creació i determinació del règim jurídic propi de la seu electrònica, del registre electrònic i de la gestió electrònica administrativa, fent efectiu el dret dels ciutadans a l'accés electrònic als servicis públics municipals. Amb esta nova ordenança se crea la seu electrònica de l'Ajuntament de Zucaina, disponible en l'adreça URL [https://zucaina.sedelectronica.es].

Per a conèixer tots els detalls de l'ordenança consultar directament el text publicat en el BOP. - Toni Barrera Escoda.

Vore les notícies relacionades:

 

Tornar a notícies de la Vila de Zucaina