Anunci elecció Jutge de Pau titular

Castelló, 22 de Setembre de 2016

Anunciat el procés d'elecció del nou Jutge de Pau titular de Zucaina.

Segons se publica hui al BOP de Castelló (núm. 115 de 2016) s'obri el procés per a l'elecció del nou Jutge de Pau titular de Zucaina. Al novembre se compliran quatre anys de l'elecció de l'actual Jutge de Pau i cal renovar el càrrec. A partir de hui s'obri un termini de quinze dies hàbils perquè les persones que estiguen interessades, i reunixin les condicions legals, ho sol·liciten per escrit dirigit a l'Alcaldia. A la Secretaria de l'Ajuntament pot ser examinat l'expedient i demanar la informació que se precise. En cas de no presentar-se cap sol·licitud, el Ple de la Corporació elegirà lliurement, comunicant l'Acord al Jutjat de primera instància del partit judicial. - Toni Barrera Escoda.

Vore les notícies relacionades:

 

Tornar a notícies de la Vila de Zucaina