Elecció del Jutge de Pau

Castelló, 10 de Maig de 2012

Iniciat el termini de quinze dies per a l'elecció del Jutge de Pau de Zucaina. .

Segons se publica hui al BOP de Castelló (núm. 56 del 2012), s'ha obert un termini de quinze dies per a l'elecció del Jutge de Pau de Zucaina, titular i substitut. Aixina que totes les persones que estiguen interessades, i reunisquen les condicions legals, han de sol·licitar-ho per escrit a l'Ajuntament de Zucaina. A la Secretaria de l'Ajuntament pot ser examinat l'expedient i recaptar la informació que se precise. En cas de no presentar-se sol·licituds, el Ple de la Corporació triarà lliurement, comunicant l'Acord al Jutjat de Primera Instància del partit. - Toni Barrera Escoda.

 

Tornar a notícies de la Vila de Zucaina