Escollit el Jutge de Pau de Zucaina

Castelló, 17 de Novembre de 2012

Acabat el procés d'elecció del Jutge de Pau de Sucaina amb el nomenament de Manuel Montón Gimeno.

Segons se publica hui al BOP de Castelló (núm. 138 del 2012) ha estat nomenat com a Jutge de Pau de Zucaina per a un període de quatre anys, Don Manuel Montón Gimeno, per part de l'Aj. de Zucaina segons l'acord del ple municipal de 20 de setembre de 2012, després d'haver acabat el procés d'elecció que s'havia iniciat el passat mes de maig. En els pròxims dies el nou jutge de pau prendrà possessió del càrrec. En referència al nomenament del Jutge de Pau substitut, havent renunciat el proposat D. Saturnino Gargallo Domingo, haurà de sotmetre's novament a votació del Ple de la Corporació. - Toni Barrera Escoda.

Vore les notícies relacionades:

 

Tornar a notícies de la Vila de Zucaina