Enderroquen el Corral d'Onofre

Zucaina, 5 de Novembre de 2017

Enderrocat gran part del Corral d'Onofre pel seu perill d'esfondrament cap a la carretera.

Este divendres operaris de les carreteres de la Generalitat han enderrocat gran part del Corral de Onofre a causa del seu avançat estat de deteriorament i sobretot pel seu elevat perill d'esfondrament cap a la carretera de Jérica, CV-195. A la imatge de la dreta pot vore's l'estat en què ha quedat el Corral, amb només la paret lateral interior sense derruir.

Esta actuació ha causat força malestar al poble, perquè potser es podria haver realitzat algun tipus de reforma o rehabilitació que haguera impedit l'enderrocament que va executar-se este divendres.

El Corral d'Onofre arquitectònicament era força cridaner, ja que tenia un pati ben gran amb una bonica arcada d'entrada al corral, tot i que actualment estava ja caiguda. És una pena que ara la partida del Corral d'Onofre ja no tinga al seu corral dempeus. Encara que una part de la seua teulada ja s'havia esfondrat també, encara servia de refugi la part que romania dempeus als caminants a cas de pluja o tempesta sobtada. - Toni Barrera Escoda.

(Foto de Julia Porcar)

Tornar a notícies de la Vila de Zucaina