Nova subvenció per a l'Associació de Jubilats

Castelló, 14 de Desembre de 2010

La Diputació de Castelló concedix dues subvencions a la A.J.P. Santa Ana de Zucaina.

Segons se publica hui al BOP (núm. 149/2010, pàg. 22-24), la Junta de Govern de l'Excma. Diputació Provincial de Castelló, en data de 3 de desembre de 2010, ha concedit dues subvencions a l'Associació de Jubilats i Pensionistes (A.J.P.) Santa Ana de Zucaina la quantitat total de la qual ascendix a 3.365,00 €. Estes ajudes han estat donades per a l'atenció de les despeses derivades de l'execució d'obres de reforma o condicionament de locals de titularitat municipal o no municipal habilitats com a Clubs de Persones Majors. Esta quantitat és a repartir entre l'Ajuntament de Zucaina i l'Associació de Jubilats. Al primer li correponen 2.895,00 € i a l'Associació, 470,00 €. - Toni Barrera Escoda.

Vore les notícies relacionades:

 

Tornar a notícies de la Vila de Zucaina