Subvenció per a l'Associació de Jubilats i Pensionistes

Castelló, 13 de Gener de 2007

La Diputació de Castelló va donar 605 € per a l'Associació de Jubilats i Pensionistes Santa Ana.

Segons publica hui el Boletín Oficial de la Provincia de Castelló (BOP de Castelló) en el seu número 6 del 2007 pàgina 204, la Diputació de Castelló va donar una subvenció de 605 € a l'Associació de Jubilats i Pensionistes Santa Ana de Zucaina destinada a l'adquisició d'equipaments per a la seua adscripció a Clubs de Persones Majors. Esta subvenció fou concedida a través de la convocatòria anual de subvencions econòmiques destinades a l'atenció de les despesses derivades de l'execució d'obres de reforma o arranjament de locals de titularitat municipal habilitats com a Clubs de Persones Majors corresponent a l'exercici econòmic 2006. - Toni Barrera Escoda.

 
Tornar a notícies de la Vila de Zucaina