Noves subvencions per a l'Associació de Jubilats

Castelló, 7 de Gener de 2012

La Diputació de Castelló concedix quasi 4.000 € a l'Associació de Jubilats en dues subvencions.

Segons s'ha fet públic hui al BOP de Castelló (núm. 3 del 2012, pp. 1-4), la Diputació de Castelló ha concedit dues subvencions a l'A.J.P Santa Ana de Zucaina dins del pla d'Acció Social de la Diputació per al 2011. L'import total de les subvencions ascendix a 3.985,06 €. La primera ajuda econòmica, valorada en 2.785 €, ha estat concedida a l'Ajuntament de Zucaina per ser destinada a l'atenció de les despeses derivades de l'execució d'obres de reforma o acondicionament de locals de titularitat municipal habilitats com a Clubs de Persones Majors. D'altra banda la segona ajuda de 1.200,06 € està destinada a l'atenció de les despeses derivades de l'adquisició d'equipament per a la seua adscripció als corresponents Clubs de Persones Majors. - Toni Barrera Escoda.

Vore les notícies relacionades:

 

Tornar a notícies de la Vila de Zucaina