Asfaltat una part del Camí dels Picaios i altres millores

Zucaina, 19 de Gener de 2008

Asfaltats els primers 300 metres del Camí dels Picaios que porten cap a les instal·lacions de la nova estació depuradora de Zucaina.

Durant la setmana passada s'ha procedit a l'asfaltat dels primers 300 metres del Camí dels Picaios des del Camí de la Foia (inici del primer) fins a les instal·lacions de la futura estació depuradora de Zucaina (veja's la foto superior), dins de les activitats de construcció de la mateixa. També s'ha procedit a asfaltar un dels laterals del Camí de la Foia des de l'encreuament amb el Camí dels Picaios i la Rasa del Comellar fins a la Carretera de Teruel. El lateral que s'ha asfaltat és per on s'havien obert les rases al Novembre de 2006 per a passar-hi els conductes de les agües residuals del poble cap a la nova depuradora. El lateral de l'entrada a la Piscina pel Camí de la Foia també s'ha asfaltat pel mateix motiu.

A part d'estos arrenjaments, s'han dut a terme en el poble uns altres treballs menors, com la recol·locació de part de la barana de les escales que comuniquen el Carrer Nou amb el Carrer de Santa Bàrbara, prop de l'entrada al Frontó i al Parc Infantil. Part d'eixa barana s'havia tret per les obres d'una casa contigua que s'està realitzant des del passat mes de Maig de 2007. Ara s'ha col·ocat enmig de l'escalinata (veja's la foto del mig).

Per una altra banda, les obres de remodelació del Parc Infantil avancen a bon ritme, havent-se completat tota la pavimentació del sòl, millorat els murs laterals amb el Frontó i construïda una font pública en forma de roca (veja's la foto inferior). - Toni Barrera Escoda.

Vore les notícies relacionades:

 

Últim tram asfaltat del Camí dels Picaios en arribar a l'entrada de les instal·lacions de la futura estació depuradora de Zucaina.

Detall de com ha quedat l'escalinata que comunica el Carrer Nou amb el Carrer de Santa de Bàrbara.

Estat actual de les obres de remodelació del Parc Infantil.

Tornar a les notícies de la Vila de Zucaina