Troballa important al jaciment de Los Cabañiles

Castelló, 9 de Marzo de 2014

Arqueòlegs de la Diputació de Castelló corroboren en les excavacions de Los Cabañiles el protagonisme de la dona en els llinatges del segle VII a.C.

Ahir, Dia Internacional de la Dona Treballadora, el Servei d'Investigacions Arqueològiques i Prehistòriques (SIAP) de la Diputació de Castelló va fer públic que a través dels estudis que està realitzant a la necròpoli íbera de Los Cabañiles a Zucaina s'ha pogut corroborar el protagonisme que tenia la dona en la creació i transmissió dels llinatges en el segle VII a.C (enllaç). Este fet, que fins al moment només havia pogut confirmar-se al jaciment de la cova sepulcral de la Costa Lloguera de Castelló, constata el domini que exercien les dones en la successió, formació i cohesió d'un grup social en la cultura íbera.

La necròpoli íbera de Los Cabañiles (vore foto superior) és una zona d'enterrament de sepultures del tipus túmul. Té com a enterrament principal i origen d'ella un túmul on s'hi troben les restes cremades d'una dona. Els principals resultats de la investigació arqueològica apunten al fet que entorn d'esta sepultura femenina s'anaven adossant-hi unes altres on s'hi dipositaven les restes tant d'homes com de dones, conformant una unitat sepulcral diferenciada. El jaciment se troba entre les partides del Corral d'Onofre i l'Esculla, prop de l'antic camí de Santa Ana (vore foto inferior). - Toni Barrera Escoda.

Imatge de la necròpoli de Los Cabañiles (Foto, Diputació de Castelló)

Localització del jaciment de Los Cabañiles sobre una ortofoto de l'aplicació TERRASIT (Institut Cartogràfic Valencià)

Tornar a notícies de la Vila de Zucaina