El nou Pla General d'Ordenació Urbana seguix avant el seu procés de definició

València, 28 d'Octubre de 2009

Aprovat el document de concert previ del nou Pla General d'Ordenació Urbana de Zucaina per l'Ajuntament.

Segons se publica hui al DOCV (núm. 6.132 - pàg. 39.293) s'ha obert el termini d'un mes d'exposició pública del document de concert previ del nou Pla General d'Ordenació Urbana de Zucaina. El període d'exposició pública és per a què els interessats presenten quants suggeriments consideren oportunes per al seu estudi per part de l'Ajuntament i posterior remissió a la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Territori i Habitatge. Este document se va aprovar al ple que va tenir lloc a l'Ajuntament de Zucaina el passat 6 de juliol de 2009. Amb este document el nou Pla General d'Ordenació Urbana de Zucaina seguix el seu procés de definició i aprovació final. - Toni Barrera Escoda.

Vore les notícies relacionades:

 

Tornar a notícies de la Vila de Zucaina