Nou pla general d'ordenació urbana

València, 24 de Març de 2009

Anunciat l'inici del procés que definirà un nou pla general d'ordenació urbana de Zucaina que comptarà amb la participació ciutadana.

Segons se publica hui al DOCV (nº 5.980 - pàg. 11.661), el Ple de l'Ajuntament de Zucaina va aprovar, en sessió celebrada el 10 de febrer de 2009, obrir un procés de participació pública per a l'estudi del paisatge en la fase de document de concert previ del nou Pla General d'Ordenació Urbana (PGOU) de Zucaina. D'esta manera qualsevol persona interessada podrà col·laborar en el desenvolupament de l'estudi de paisatge i formular els suggeriments o al·legacions que estime pertinents, tot açò en el termini d'un mes, a comptar a partir de l'endemà al de la publicació de tal anunci al Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. Tota la documentació podrà consultar-se a les oficines municipals, situades a la plaça de l'Església núm. 1, en horari de 10:00 a 14:00 hores, de dilluns a divendres. - Toni Barrera Escoda.

 
Tornar a notícies de la Vila de Zucaina