Anunci llicència ambiental legalització activitat ramadera porcina

Zucaina, 8 de Setembre de 2016

Sol·licitada llicència municipal per a una explotació ramadera porcina a la partida del Romeral.

Segons se publica hui tant al BOP de Castelló (núm. 109 de 2016) com a la secció de notícies del portal de l'Ajuntament de Zucaina, s'ha sol·licitat Llicència Ambiental per a la legalització d'Activitat Ramadera Porcina, emplaçada a Zucaina en el polígon 5, parcel·les 242 i 245, partida del Romeral, per Hermanos Julián de Zucaina S.L., la qual és sotmesa a avaluació d'impacte ambiental. L'expedient objecte d'esta informació se troba dipositat a les dependències de l'Ajuntament, podent-se consultar en les mateixes en horari d'oficina. - Toni Barrera Escoda.

 

Tornar a notícies de la Vila de Zucaina