Noves taxes municipals

Castelló, 23 de Febrer de 2013

Aprovades dos noves taxes sobre ocupació i venda no sedentària.

Segons publica hui el BOP de Castelló (enllaç1 i enllaç2), el Ple de l'Ajuntament de Zucaina, en sessió ordinària celebrada el dia 18 de febrer de 2013, va acordar l'aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança reguladora de la Taxa per l'atorgament de Llicència Municipal d'Ocupació i de Venda no sedentària. S'informa també que s'obri demà un període de trenta dies perquè puguen ser examinats els expedients d'estes noves taxes i se presenten les reclamacions que s'estimen oportunes. Si transcorregut este termini no s'hagueren presentat al·legacions, se consideraran aprovades definitivament aquestes taxes. - Toni Barrera Escoda.

 

Tornar a notícies de la Vila de Zucaina