Subhastaran una parcel·la propietat de l'Ajuntament

Madrid, 9 d'Octubre de 2007

Una parcel·la propera a la Masia del Cim serà subhastada a Castelló el pròxim 15 de Novembre.

Segons se publica hui al BOE (nº 242 pàg. 11875, enllaç) una parcel·la propietat de l'Ajuntament de Zucaina serà subhastada el pròxim 15 de Novembre a les 10:00 a la Delegació d'Economia i Hisenda de Castelló, situada en el Passeig de Ribalta núm. 12. La parcel·la en qüestió és la número 14 del polígon 12 i té com a número d'inventari de l'Estat R-16488.

La localització de la parcel·la dins del terme municipal de Zucaina se pot vore a la fotografia dreta superior.

El preu d'eixida de la parcel·la s'ha fixat en 1.800 € i té una superfície de 0,9131 ha. La parcel·la se dividix en dos recintes, un de 0,378 ha d'ús forestal i un altre de 0,5351 ha, de pastures amb arbrat. A la fotografia inferior dreta se pot vore una ortofoto de la parcel·la en qüestió.

Esta parcel·la no és la primera de les que posseïx l'Ajuntament de Zucaina que ix a subhasta. En els anys 2000, 2001 i 2002 ja se van subhastar unes altres tres parcel·les de característiques similars i per imports semblants al de la parcel·la que se subhastarà el pròxim 15 de Novembre. Algunes d'elles van haver-se de subhastar en més d'una ocasió per no trobar-se comprador. Les parcel·les de l'Ajuntament que ja han estat subhastades són les següents:

Pol.
Par.
Partida Sup. (aprox.) Any Subhasta
Import
7
166
Torreros
2,50 ha
2000/02
2.765,00€
5
248
Romeral
0,40 ha
2001
259,64€
7
203
El Pou
0,85 ha
2001
1.389,29€

.- Toni Barrera Escoda.

Localització de la Parcel·la 14 del Polígon 12 (Font: Elaboració pròpia / SIGPAC)

Ortofo a 20 m de la Parcel·la 14 del Polígon 12 (Font: SIGPAC)

Tornar a notícies de la Vila de Zucaina