Preestrena de les reformes del Sindicat

Zucaina, 12 d'Agost de 2010

Les llargues obres de reforma del Sindicat arriben quasi a la seua finalització. L'edifici acull el dinar de l'Associació com a preestrena.

Ahir se va celebrar el dinar anual de l'A.V. Zucaina de Par en Par en el remodelat edifici del Sindicat. Este acte se va poder celebrar en tal edifici ja que les obres de reformes que s'han estat portant a terme en ell des de la tardor del 2005 estan quasi acabades. En els últims dos mesos s'han acabat el sòl de l'edifici i el lluïment de les parets interiors aixina com part de la seu pintat. Les obres s'han realitzat en tres fases i entre elles hi ha hagut diversos mesos sense cap activitat. Amb el dinar de l'Associació, l'Ajuntament ha volgut preestrenar el nou edifici multiusos amb el qual comptarà des de hui mateix el poble de Zucaina. En els pròxims mesos s'acabaran els lavabos dissenyats, el pintat de les parets interiors, la il·luminació i les preses de corrent a diferents voltatges (per a poder allotjar orquestres o disco-mòbils amb tot el seu potencial, en cas de mal oratge). - Toni Barrera Escoda.

Tornar a notícies de la Vila de Zucaina