Pagada l'electrificació de Santa Ana

Zucaina, 21 d'Abril de 2008

La Cofradia de Santa Ana anuncia que ja han quedat pagades totes les despeses de l'electrificació de l'ermitori que han pujat a més de 100.000 €.

Segons se publica hui a la revista El Borrazón (núm. 18) la Cofradia de Santa Ana ha anunciat que el passat mes de Desembre se van acabar de pagar totes les despeses en motiu de l'electrifació de l'ermitori de Santa Ana gràcies als donatius rebuts. Esta instal·lació ha costat 100.797,94 € i el desglosament del pagament, que s'ha realitzat en huit aportacions periòdiques des del 3 de Juny de 2005 fins al 24 de Desembre de 2007, és el següent:

- Subvenció de la Diputació de Castelló: 36.060,00 €

- Quatre connexions: 8.000,00 €

- Donatius: 56.687,94 €

La Cofradra de Santa Ana vol, a més a més, agrair a totes les persones que han contribuït, dins de les seues possibilitats, a la liquidació del deute. - Toni Barrera Escoda.

 
Tornar a notícies de la Vila de Zucaina