Bateria d'obres planificades

Zucaina, 15 de Gener de 2011

Nombroses obres se començaran durant els pròxims mesos.

Segons s'explica a l'Informe Anual de l'Ajuntament de Zucaina, publicat en l'últim número de la revista d'El Borrazón, durant els pròxims mesos se durà a terme un nombre important d'obres dins del nucli urbà de Zucaina. Les obres que es duran a terme s'enumeren i s'expliquen a continuació:

- Finalització de les obres d'urbanització de l'entorn del Calvari, les quals van començar fa més d'un mes (veure foto de l'estat actual de les obres). Aquestes obres estan incloses en el nou Pla General Urbanístic de Zucaina.

- Obertura del Carrer de Sant Jonn fins al Frontó, per a la qual ja existix l'aprovació per part de la Diputació de Castelló, segons consta en el BOP de Castelló núm. 158 de 28 de desembre de 2010, pàg. 95 (enllaç). El pressupost d'esta obra ascendix a 35.000 €, dels quals la Diputació de Castelló subvenciona 16.625 €, la mateixa quantitat el Ministeri de Política Territorial i Administració Pública i els 1.750 € restants corren a càrrec de l'Ajuntament.

- Col·locació de paviment decoratiu en diferents vies urbanes: Carrer d'Amunt a partir de l'encreuament d'este amb el Carrer Carnisseria fins al Carrer Forn Vell, Carrer de Salustiano Zafón des de la Placeta fins al Carrer Forn Vell i finalment en el principi del Carrer de Sant Vicent. El cost total d'estes obres ascendix a 36.000 €.

- Col·locació de pis elàstic al parc infantil del col·legi a través d'una subvenció a Ruralter (antic Leader). - Toni Barrera Escoda.

Estat actual de les obres d'urbanització de l'entorn del Calvari

Tornar a notícies de la Vila de Zucaina