Línia subterrània de mitjana tensió al Corral d'Onofre

València, 15 de Maig de 2015

Anunci de la construcció d'una línia subterrània de mitjana tensió a la via pecuària del Corral d'Onofre als Picaios.

Segons s'ha publicat hui al DOCV (núm. 7526, pàg. 14482) s'anuncia la construcció d'una línia subterrània de mitjana tensió per un recorregut aproximat de 80 m a la via pecuària número 24, carrerassa del Corral d'Onofre a Zucaina pels Picaios, promogut per l'Ajuntament de Zucaina i Iberdrola Distribució Elèctrica SA. L'expedient de sol·licitud per a la instal·lació de la línia de mitjana tensió podrà ser consultat a la Secció Forestal de la Direcció territorial de la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient, situada a l'Avinguda Germans Bou, número 47 (edifici PROP), 2ª planta de Castelló de la Plana, durant un termini d'un mes a partir del 16/05/2015. Durant este termini, totes les persones afectades i interessades podran presentar al·legacions o reclamacions a què puga haver-hi lloc, junt amb els documents originals o fotocòpies compulsades que s’estime pertinent, en les esmentades oficines o en qualsevol dels organismes de la Generalitat reconeguts per a tal fi. - Toni Barrera Escoda.

 

Tornar a notícies de la Vila de Zucaina