Aprovat el reglament d'honors i distincions de Zucaina

Castelló, 27 d'Octubre de 2012

L'Ajuntament de Zucaina elabora un reglament sobre els honors i distincions de la Vila de Zucaina.

Segons se publica hui al BOP de Castelló (núm. 129 de 2012), l'Ajuntament de Zucaina ha aprovat de manera definitiva, al no haver-se presentat reclamacions en el període d'exposició al públic, el reglament d'honors i distincions de la Vila de Zucaina. L'Ajuntament, ha estimat necessari disposar de la regulació oportuna que permeta reconèixer i premiar serveis extraordinaris per a la localitat realitzats per persones físiques o jurídiques, de tal manera que se reconeguen estos mèrits de manera pública, destacant aquelles conductes que siguen mereixedores d'este reconeixement públic per la realització de treballs valuosos en qualsevol dels aspectes cultural, científic, artístic, esportiu, econòmic, professional o social. Els títols i distincions que concedirà l'Ajuntament seran solament honorífics, i per tant, no tindran una compensació econòmica o de qualsevol altre mitjà. Els títols que s'han regulat són els següents:

- Nomenament de Fill Adoptiu o Predilecte.
- La Clau d'Or de la Ciutat.
- La Medalla d'Or de la Vila.
- La Medalla d'Argent de la Vila.
- La Medalla de Bronze de la Vila.
- Nomenament d'Alcalde Honorífic.
- Medalla al Valor.

Per a més informació sobre el reglament aprovat consulten el text íntegre publicat al BOP de Castelló (enllaç). - Toni Barrera Escoda.

 

Tornar a notícies de la Vila de Zucaina