La Font del Poble s'asseca del tot

Zucaina, 12 d'Octubre de 2011

El pou de la Font del Poble s'asseca del tot després de les escasses pluges dels últims dos mesos.

Les escasses pluges dels dos últims mesos, junt amb unes temperatures més elevades del que és habitual, i que s'estan registrant des de mitjans del mes d'agost, han provocat que el pou de la Font del Poble s'asseque del tot i comence a aflorar ja una situació de sequera ambiental important en tot el terme municipal de Zucaina. Cal comentar que des de mitjans del mes d'agost els eixidors de la Font estan secs, degut al fet que el flux d'aigua del pou de la Font no era suficient per a fer desbordar els eixidors, ja que la major part de l'aigua d'este pou és bombada directament al dipòsit d'aigües que abastix a tot el poble. - Toni Barrera Escoda.

 

Tornar a notícies de la Vila de Zucaina