Contaminació a la Font del Poble

Zucaina, 14 de Gener de 2011

Trobada contaminació bacteriològica a la Font del Poble.

Segons consta en una nota informativa de l'Ajuntament de Zucaina, signada el passat 3 de desembre i que s'ha fet pública en els diferents establiments de Zucaina, s'informa que unes anàlisis que se van realitzar a la Font han donat com resultat que existix contaminació bacteriològica en el pou de la Font i s'aconsella a tots els veïns i veïnes que no beguen aigua de tal font. En un principi a l'estar la Font seca, ja que les precipitacions estan sent força escasses des de mitjans d'octubre, no existix cap problema per a ningú, encara que quan tornen a revindre la Font caldrà comprovar si tal contaminació ha desaparegut o no.

D'una altra banda, també es comunica que l'aigua corrent de les cases se pot beure sense cap problema ja que està tractada i potabilitzada. Per tant, no existix cap perill per a la salut de les persones. - Toni Barrera Escoda.

Aspecte actual de la Font completament seca

Tornar a notícies de la Vila de Zucaina