Projectada una nova explotació avícola

Castelló, 25 de Març de 2010

Iniciats els tràmits per a la instal·lació d'una explotació avícola al Romeral.

Segons se publica hui al BOP de Castelló (núm. 36, pàg. 88), D. Asensio Iserte Ibáñez ha sol·licitat llicència ambiental per a una explotació avícola, el nom de la qual és Explotació Avícola de Broilers, al terme municipal de Zucaina. La instal·lació se situarà a la parcel·la 251 del polígon 5, a la partida del Romeral.

Durant 20 dies se podrà consultar l'expedient sobre l'explotació avícola projectada a les oficines de l'Aj. de Zucaina per a què els ciutadans, associacions veïnals i quants ho consideren oportú, formulen les al·legacions que creen convenients. - Toni Barrera Escoda.

 

Tornar a notícies de la Vila de Zucaina