Nova ubicació del dipòsit d'electrodomèctics

Zucaina, 12 de Febrer de 2012

Reubicat el lloc de dipòsit d'electrodomèstics en la Casa de Telèfons Antiga.

Segons bando de l'Ajuntament de Zucaina que s'ha fet públic hui s'ha canviat el lloc per al dipòsit d'electrodomèstics vells o en mal estat. La nova ubicació està a la Plaça de l'Església en la Casa de Telèfons Antiga (Garatge). Tots aquells que vullguen dipositar algun electrodomèstic deuen poner-se en contacto con el Sr. Juan (teléfono: 652 208 249). Se comunica també que no se podran dipositar electrodomèstics en l'anterior ubicació situada junt a la caseta d'animals morts. - Toni Barrera Escoda.

 

Tornar a notícies de la Vila de Zucaina