La depuradora ja funciona

Zucaina, 30 d'Abril de 2010

Entra en servei la depuradora construïda per la Diputació de Castelló a Les Basses.

Des de fa aproximadament un mes la depuradora, que la Diputació de Castelló va construir a la partida de Les Basses, ja està tractant les aigües residuals del poble.

La posada a punt s'ha demorat bastant, més d'any i mig, ja que des de finals del mes de maig de 2008 estaven acabades la totalitat de les instal·lacions. Açò degut al fet que alguns tràmits s'han demorat molt, com per exemple l'alta a la xarxa elèctrica, que se va produir a principis d'enguany o la tramitació de l'expedient d'abocament de les aigües tractades per la depuradora.

En els terrenys ocupats per les instal·lacions de la depuradora, s'han plantat diferents espècies arbòries per a disminuir l'impacte visual de les instal·lacions, aixina com les pudors que puga produir-ne. - Toni Barrera Escoda.

Tornar a notícies de la Vila de Zucaina