Desembossada la font del Comellar

Zucaina, 11 d'Abril de 2006

 

L'eixidor de la font del Comellar torna a abocar-hi força aigua.

L'important sequera que patia el nostre poble fins a principis de la passada tardor, junt amb el fet que l'eixidor de la font del Comellar estava embossat havien provocat que baixés molt poca aigua per la font i inclús va arribar a paréixer que s'anava a secar, fet que mai ha succeït, o aixina al menys, no ho recorda ningú al poble. Tal temor var quedar enseguida descartat perquè per la paret lateral dreta de la font hi ha un orifici pel que eixia aigua en major quantitat que la de l'eixidor. L'aigua de la font eixia majoritàriament per una altra eixida a l'estar l'eixidor embossat. Durant el mes de Desembre per l'eixidor de la font eixia l'aigua gota a gota (foto esquerra). Les abundants pluges de principis del mes de Gener varen fer que baixés ja un petit filet d'aigua continu per l'eixidor, que molt poc a poc ha anat anant a més, sobretot després de les també abundants pluges del mes de Febrer. Però no ha sigut fins a la setmana passada que per l'eixidor ha tornat a baixar-hi un raig apreciable d'aigua (foto dreta), ja que s'ha procedit a la neteja de l'eixidor que estava embossat. Tot i que, com se venia d'una situació molt seca, l'augment del raig d'aigua no és comparable al que s'ha pogut observar en unes altres ocasions. - Toni Barrera Escoda.

Aspecte de l'eixidor de la font del Comellar el 07/12/2005

 Ídem el 11/04/2006

 

Tornar a les noticíes de la Vila de Zucaina