Obert el procés per a la renovació del director del CEIP Santa Ana de Zucaina

València, 3 de Gener de 2008

Educació convoca el concurs de mèrits per a la selecció de directors de centres docents públics de la Generalitat, entre ells el CEIP de Zucaina.

Segons se publica hui en el DOCV núm. 5.672, pp. 220-234 (enllaç), la Conselleria d'Educació ha convocat el concurs de mèrits per a la selecció de directors de centres docents públics de la Generalitat Valenciana. El motiu és per la finalització del termini per al qual varen ser nombrats els directors d'alguns centres i en uns altres per estar tal càrrec vacant. El CEIP Santa Ana de Zucaina se troba dins del grup de centres que han de renovar els seus directors enguany. Les normes del concurs es troben a la resolució 2007/15753 del DOCV i el termini de presentació de les sol·licituds a director s'ha establert del 7 al 21 de Gener de 2008, ambdós inclosos. Després s'obrirà el període de selecció, la duració del qual dependrà del número de sol·licituds que s'hagen d'avaluar. El nomenament final i presa de possessió serà efectiu el 1 de Juliol de 2008. - Toni Barrera Escoda.

 
Tornar a les notícies de la Vila de Zucaina