Informació pública relativa a un campament de turisme a La Foia

València, 4 d'Abril de 2006.

 

Publicat en el DOGV l'anunci d'informació pública relativa a un campament de turisme a Zucaina.

En el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV nº 5.233-04/04/2006) de hui s'ha publicat l'expedient 2006/0016 en motiu de la informació pública de la declaració d'interès comunitari relativa a un campament de turisme en el terme municipal de Zucaina. La declaració d'interès comunitari és per a una atribució d'ús i aprofitament a sòl no urbanitzable relatiu a un campament de turisme que s'ubicarà a la partida del Comellar, polígon 9, parcel·la 441 (els terrenys situats just al costat de la Piscina) i va ser sol·licitada per la mercantil ZUCAINATUR SA a Castelló el passat 22 de Febrer. Una vegada admesa a tràmit la sol·licitud, s'obri la informació pública durant el termini de 20 dies hàbils, comptadors a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci en el DOGV (del 5 d'Abril al 3 de Maig de 2006), en el qual els interessats poden consultar l'expedient de declaració d'interés comunitari, i formular per escrit les observacions que estimen pertinents, a les oficines del Servei Territorial de Planificació i Ordenació del Territori de la Conselleria de Territori i Habitatge, Avinguda del Mar, número 16, planta 1a, de Castelló de la Plana.

Paral·lelament a este anunci i des de fa més d'un mes, s'està procedint a la construcció de la zona d'acampada i acondicionament dels terrenys per a la construcció de diverses casetes de fusta per a llogar. A la fotografia de la dreta se pot vore l'estat actual de les obres el dissabte passat, 1 d'Abril.- Toni Barrera Escoda.

Estat actual de les obres del futur càmping (01/04/2006)

  

Tornar a notícies de la Vila de Zucaina